لیست محصولات فولاد نطنز

ميلگرد آجدار يا آرماتور در اين شرکت بر اساس استاندارد ايران (ISIRI3132)  و با نوع آج DIN (دوکي شکل) توليد مي گردد.در جدول زیر لیست قیمت میلگرد آجدار شاخه با طول هر شاخه 12 متر مشخص شده است.

میلگرد آجدار شاخه فولاد نطنز
ردیفنوع قطر اسمیطول ( m )وزن شاخه12متری(Kg)رده معادل موجودیتاريخ و زمان  بروز رسانيقیمت ( ریال )
1 میلگرد شاخه آجدارA2 8 15  4.75  آج 340 کارخانه 1397/05/14
48000
2 میلگرد شاخه آجدارA2 10  12   7.4  آج 340  کارخانه 48000
3 میلگرد شاخه آجدار A3 12  12  10.65 آج 400  کارخانه 47900
4 میلگرد شاخه آجدار A3 14  12   14.5 آج 400  کارخانه 47900
5 میلگرد شاخه آجدارA3 16  12  18.7 آج 400  کارخانه 47900
6 میلگرد شاخه آجدار A3 18  12  24  آج 400  کارخانه 47900
7 میلگرد شاخه آجدار A3 20  12  29.6 آج 400  کارخانه 47900
8 میلگرد شاخه آجدار A3 22  12  35.7 آج 400  کارخانه 47900
9 میلگرد شاخه آجدار A3 25  12  45.6 آج 400  کارخانه 47900
10 میلگرد شاخه آجدار A3 28  12 58 آج 400  کارخانه 47900
11 میلگرد شاخه آجدار A3 32  12  75.7 آج 400  کارخانه 48500
  •  قیمت های درج شده با احتساب مالیات می باشد.
 ميلگرد آجدار يا آرماتور در اين شرکت بر اساس استاندارد ايران (ISIRI3132)  و با نوع آج DIN (دوکي شکل) توليد مي گردد.
 
میلگردآجدار کلاف فولاد نطنز
ردیفنوعقطر ( mm )وزن کلاف( kg )رده معادل موجودیتاريخ و زمان بروز رسانيقیمت ( ریال )
3 کلاف آجدار A2  8  1520 A2 کارخانه 1397/05/14
52500
4 کلاف آجدار A2 10  1520 A2 کارخانه 52500
5  کلاف آجدار A3 8 1520   A3 کارخانه  52500
6  کلاف آجدار A3 10 1520  A3   کارخانه 52500
  •   قیمت های درج شده با احتساب مالیات می باشد.
مفتول صنعتی فولاد نطنز
ردیفنوعقطر ( mm )مارک فولاد وزن کلاف( kg )موجودیتاريخ و زمان بروز رسانيقیمت ( ریال )
1  کلاف ساده 6.5  RST34-2  1520 کارخانه 1397/05/14
52000
2 کلاف ساده 6.5 5sp 1520  کارخانه 51500
3 کلاف ساده 6.5  SAE 1008 1520  کارخانه  52500
4  کلاف ساده  6.5 SAE 1006  1520 کارخانه  52500
  •  قیمت های درج شده با احتساب مالیات می باشد.

 قیمت میلگرد,قیمت میلگرد شاخه,میلگرد اجدار,میلگرد,قیمت کلاف,کلاف صنعتی,قیمت آهن,قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز کلاف

فولاد نطنز

قیمت کلاف فولاد نطنز

قیمت اهن فولاد نطنز

فولاد نطنز قیمت میلگرد
قیمت میلگرد فولاد نطنز