اطلاعات فنی میلگرد کلاف

جرم و ابعادمفتول صنعتی

مساحت سطح مقطع(mm2) وزن به طول(kg/m) رواداري(mm) قطر(mm)
23.76 0.187 0.4± 5.5
28.27 0.222 6
33.18 0.26 6.5
38.48 0.302 7
44.18 0.347 7.5
50.26 0.395 8
56.74 0.445 8.5
63.62 0.499 9
70.88 0.556 9.5
78.54 0.617 10
95.03 0.746 11
113.1 0.888 12
132.7 1.04 13
153.9 1.21 14
176.7 1.39 15
201.1 1.58 16

 

بسته بندي به صورت كلاف به وزن 2 و1.5 تن

فولاد كله زني سرد كيفي   CHQ:Cold Heading Quallity 

مفتول کله زنی سردکیفی مطابق با استاندارد های SAE J403,  DIN10016, ASTM A510جهت تولید پیچ وپرچ(ازجمله پیچ مصرفی در صنعت خودرو) وصنایع کشش سیم

تركيب شيميايي DIN شماره فولاد SAE
other Pmax Smax Mn Si C
- 0.03 0.03 0.2-0.35 0.08 0.08 C7D 1.0313 SAE 1006
- 0.03 0.03 0.25-0.4 0.10 0.1 DC01 1.0330 SAE 1008
- 0.03 0.03 0.3-0.6 0.10 0.08-0.13 C10 1.0301 SAE 1010
- 0.03 0.03 0.3-0.6 0.10 0.13-0.18 C15D 1.0413 SAE 1015
- 0.03 0.03 0.6-0.9 0.10 0.15-0.20 - - SAE 1018
- 0.03 0.03 0.3-0.6 0.20 0.18-0.23 C22 1.0402 SAE 1020
- 0.03 0.03 0.6-0.9 0.20 0.17-0.23 _ _ SAE 1021
- 0.03 0.03 0.3-0.6 0.25 0.22-0.28 CK25 1.1158 SAE 1025
- 0.04 0.03 0.70-1 0.25 0.3-0.36 30Mn4 1.1146 SAE 1033
- 0.03 0.03 0.5-0.8 0.15-0.30 0.32-0.39 CK35 1.1181 SAE 1035
- 0.03 0.03 0.5-0.8 0.10-0.25 0.42-0.50 CK45 1.1191 SAE 1045
B:0.0008-0.005 0.03 0.03 0.6-0.9 ≤0.25 0.17-0.23 _ _ SAE 10B21
B:0.0008-0.005 0.03 0.03 0.6-0.9 ≤0.25 0.34-0.41 - - SAE 10B38

 

مفتول براي الكترود جوشكاري و سيم جوش

مطابق با استانداردهاي JIS G3503 وDIN 17145 ويا ساير استانداردها مطابق با نياز مشتري

شماره فولاد مارک فولاد تركيب شيميايي
C Mn Si P S Cr Ni Cu N Other
1.0323 USD7 0.05-0.09 0.45-0.65 ≤0.03 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.12 ≤0.12 ≤0.17 N/S Al≤0.003
1.0324 RSD7 0.05-0.1 0.38-0.62 0.05-0.1 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.12 ≤0.12 ≤0.17 N/S Al≤0.01
1.5112 10MnSi5
(SG1)
0.07-0.11 1.03-1.27 0.55-0.75 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.12 ≤0.12 ≤0.17 N/S Al≤0.02
Ti+Zr≤0.13
1.5125 11MnSi6
(SG2)
0.07-0.14 1.3-1.6 0.7-1 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.12 ≤0.12 ≤0.17 N/S Al≤0.02
Mo≤0.12
Ti+Zr≤0.13
1.5130 10MnSi7
(SG3)
0.06-0.13 1.6-1.9 0.85-1.2 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.12 ≤0.12 ≤0.17 N/S Al≤0.02
Mo≤0.12
Ti+Zr≤0.13
1.0492 11Mn4Si(S2) 0.07-0.15 0.8-1.2 ≤0.15 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.12 ≤0.12 ≤0.17 N/S Al≤0.03
_ SWRY11 ≤0.09 0.35-0.65 ≤0.03 ≤0.020 ≤0.020 N/S N/S ≤0.20 N/S N/S
_ SWRY21 0.06-0.1 0.35-0.65 ≤0.03 ≤0.020 ≤0.020 N/S N/S ≤0.20 N/S N/S

 

مفتول فولادي پركربن

اين مفتول براي توليد فنر،طوقه لاستيك خودرو(Tire bead) ، طناب هاي فولادي ،کابل های برق فشارقوی ،سيم هاي پيش تنيده(P.C.wire:Prestressed Concerte Wire     )، و...استفاده می شودومطابق با استانداردهاي SAEو ASTM,DIN,JIS ويا ساير استانداردها مطابق با درخواست مشتري ارائه می شود:

تركيب شيميايي JIS DIN شماره فولاد
Ni Cu Cr

S

max

P

max

Mn Si C
- - - 0.03 0.03 0.5-0.8 0.15-0.35 0.6-0.65 SWRH62A C62 1.0611
- - - 0.03 0.03 0.6-0.9 0.15-0.35 0.59-0.66 SWRH62B - -
- - - 0.03 0.03 0.55-0.65 0.1-0.3 0.65-0.72 SWRH67A C67 1. 0603
- - - 0.03 0.03 0.6-0.9 0.15-0.35 0.64-0.71 SWRH67B - -
- - - 0.03 0.03 0.5-0.8 0.1-0.3 0.7-0.75 SWRH72A C72 1.0617
_ _ - 0.03 0.03 0.6-0.9 0.15-0.35 0.69-0.76 SWRH72B - -
- - - 0.03 0.03 0.5-0.8 0.15-0.35 0.75-0.80 SWRH77A C78 1.0620
- - - 0.03 0.03 0.6-0.9 0.15-0.35 0.74-0.81 SWRH77B - -
0.2 0.25 0.15 0.03 0.03 0.5-0.8 0.1-0.3 0.8-0.85   C82D 1.0626
- - - 0.03 0.03 0.6-0.9 0.15-0.35 0.79-0.86 SWRH82B - -

 

مفتول فولادي كم كربن و ساختماني براي مصارف ساختمانی وصنايع كششي

ترکیب شیمیایی GOST DIN شماره فولاد
Other

S

max

P

max

Mn Si C
_ 0.035 0.035 0.3-0.5 0.2 0.12 ST 2SP RSt34-2 1.0034
Ceq0.34N0.009 0.045 0.045 0.3-0. 5 0.06-0.15 0.17 ST 3SP RSt37-2 1.0038
Ceq0.34N0.009 0.04 0.04 0.45-0.7 0.2-0.3 0.12-0.17 ST 3SP St37-3 1.0116
Ceq0.4N0.009 0.045 0.045 0.5-0.8 0.15-0.35 0.14-0.22 _ RSt44-2 1.0419
Ceq0.4N0.009 0.04 0.04 0.5-0.8 0.2-0.35 0.14-0.20 _ St44-3 1.0144
Ceq0.48N0.009 0.045 0.045 0.5-0.8 0.15-0.3 0.25-0.35 ST5SP St50-2 1.0050
N0.009 0.045 0.045 0.5-0.8 0.15-0.3 0.35-0.45 ST6SP St60-2 1.0060
N0.009 0.045 0.045 0.5-0.8 0.15-0.3 0.45-0.55 _ St70-2 1.0070

 

فولادخوش تراش(اتومات)     Free Cutting Steel

تركيب شيميايي JIS ASE DIN شماره فولاد
Other S P Mn Si C
- 0.16-0.23 0.07-0.12 0.6-1.2 0.05 0.13 SUM21 1112 9S20(9S20K) 1.0711
- 0.24-0.33 0.07-0.12 0.9-1.3 0.05 0.13 SUM22 1213 11SMn30 1.0715
Pb:0.15-0.35 0.27-0.33 0.11 0.9-1.3 0.05 0.14 SUM22L 12L13 9SMnPb28(11SMnPb30) 1.0718
- 0.34-0.40 0.07-0.10 1-1.5 0.05 0.15 SUM25 1215 9SMn36(11SMn37) 1.0736
Pb:0.15-0.35 0.34-0.40 0.10 1.1-1.5 0.05 0.15 - 12L14 9SMnPb36(11SMnPb37) 1.0737
- 0.15-0.25 0.06 0.7-1.1 0.4 0.07-0.13 - 1108 10S20 1.0721
- 0.15-0.25 0.06 0.7-1.1 0.4 0.32-0.39 - 1140 35S20 1.0726
- 0.18-0.25 0.06 0.7-1.1 0.1-0.3 0.42-0.5 - 1146 45S20(46S20) 1.0727