آزمایشگاه شیمی شرکت فولاد نطنز از آزمایشگاه آب، روغن و شیمی تر تشکیل شده که علاوه بر آنالیز مورد نیاز مجتمع، توانایی انجام آنالیز از دیگر شرکت ها را دارد.

الف- آزمایشگاه آب:

  این آزمایشگاه آنالیز شیمیایی و میکروبی آب صنعتی مورد استفاده در خط نورد 500 و کارخانه فولادسازی را انجام می­دهد. همچنین مجتمع فولاد با داشتن تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی آب مورد نیاز جهت مصارف فضای سبز را تامین میکند بنابراین لازم است آزمایشهای شیمیایی و میکروبی روی آن انجام گیرد.

قابل ذکر است این آزمایشگاه با داشتن دستگاه اسپکتروفوتومتر و همچنین انجام تیتراسیون­های مختلف میتواند تمام آزمایش­های مربوط به آب را به صورت روزانه و دوره ای انجام دهد.

- آزمایش­ها مطابق استاندارد ملی ایران وASTM:

اندازه گیری سختی آب
اندازه گیریpH
اندازه گیری CON و TDS
اندازه گیری قلیایئت
اندازه گیری کلراید
اندازه گیری آهن، نیترات و فسفات و مس و ..
شناساییSRBوTBC
BOD و COD
شناسایی کلیفرم
اندازه گیری کلرین
ب) آزمایشگاه روغن:

   این آزمایشگاه با تجهیزات خود می­تواند روغن و گیریس خریداری شده برای مجتمع و همچنین اثرات روغن بر ماشین آلات مورد استفاده را به طور دقیق اندازه­گیری کند. در واقع وظیفه اصلی این بخش علاوه بر تایید محصول خریداری، مراقبت از روغن برای عملکرد مناسب و پیشگیری از ایجاد خسارت می­باشد.

در این آزمایشگاه میتوان با آنالیز روزانه و تعیین عمر روغن از ایجاد ضرر و زیان جلوگیری کرد.

- آزمایش­ها مطابق استاندارد ملی ایران وASTM:

ویسکوزیته
تعیین عدد اسیدی
تعیین عدد بازی
تعیینflash point
تعیین ذرات موجود در روغن (رسوبگیری از طریق میکروسکوب)
تعیین ضریب شکست

در شرکت فولاد نطنز با هدف رفع تمام نیازهای آزمایشگاهی شرکت آزمایشگاه های زیر را ایجاد و با مدرنترین وسایل مجهزشده تا چرخه کنترلی شرکت تکمیل شود.

  1. آزمایشگاه کالیبراسیون و ابزار دقیق
  2. آزمایشگاه متالوگرافی
  3. آزمایشگاه مکانیکی
  4. آزمایشگاه کوانتومتری
  5. آزمایشگاه غیرمخرب

1 - آزمایشگاه کالیبراسیون و ابزار دقیق : در این آزمایشگاه تجهیزات اندازه گیری دما و فشار کالیبره می شوند.


2 - آزمایشگاه متالوگرافی : در این آزمایشگاه در مواردی که نیاز به تعیین و بررسی ساختار و متالوگرافی محصول تولیدی یا قطعات خط تولید باشد این کار را با بهره گیری تجهیزات مدرن ساخت کمپانی OLYMPUS ژاپن انجام می دهد.

3 - آزمایشگاه مکانیکی : این آزمایشگاه مجهز به سه دستگاه مدرن یونیورسال تست کشش و خمش و فشار، یک دستگاه تست خمش و یک دستگاه تست فشار و همچنین سختی سنج بوده و ضمن کنترل خواص مکانیکی محصول تولیدی در صورت نیاز این آزمایشات را در مورد قطعات خطوط تولید نیز انجام می دهد.


4 - آزمایشگاه کوانتومتری :  این آزمایشگاه مجهز به 2 دستگاه کوانتومتر ساخت کمپانی SPECTRO آلمان جهت آنالیز فولاد در تمامی رده های ساده کربنی و آلیاژی بوده و نیاز کلیه واحدهای کارخانه به تعیین آنالیزشیمیایی مواداولیه، محصول و قطعات خط تولید را برطرف می کند.


5 - - آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب : در این آزمایشگاه بوسیله تجهیزات PT و MT سالم بودن قطعات خطوط تولید یا قطعات وارده به کارخانه به روش های غیر مخرب تست مایعات نافذ PT و ذرات نافذ مغناطیسی MT انجام می شود.