سایر آزمایشگاه ها

در شرکت فولاد نطنز با هدف رفع تمام نیازهای آزمایشگاهی شرکت آزمایشگاه های زیر را ایجاد و با مدرنترین وسایل مجهزشده تا چرخه کنترلی شرکت تکمیل شود.

  1. آزمایشگاه کالیبراسیون و ابزار دقیق
  2. آزمایشگاه متالوگرافی
  3. آزمایشگاه مکانیکی
  4. آزمایشگاه کوانتومتری
  5. آزمایشگاه غیرمخرب

1 - آزمایشگاه کالیبراسیون و ابزار دقیق : در این آزمایشگاه تجهیزات اندازه گیری دما و فشار کالیبره می شوند.


2 - آزمایشگاه متالوگرافی : در این آزمایشگاه در مواردی که نیاز به تعیین و بررسی ساختار و متالوگرافی محصول تولیدی یا قطعات خط تولید باشد این کار را با بهره گیری تجهیزات مدرن ساخت کمپانی OLYMPUS ژاپن انجام می دهد.

3 - آزمایشگاه مکانیکی : این آزمایشگاه مجهز به سه دستگاه مدرن یونیورسال تست کشش و خمش و فشار، یک دستگاه تست خمش و یک دستگاه تست فشار و همچنین سختی سنج بوده و ضمن کنترل خواص مکانیکی محصول تولیدی در صورت نیاز این آزمایشات را در مورد قطعات خطوط تولید نیز انجام می دهد.


4 - آزمایشگاه کوانتومتری :  این آزمایشگاه مجهز به 2 دستگاه کوانتومتر ساخت کمپانی SPECTRO آلمان جهت آنالیز فولاد در تمامی رده های ساده کربنی و آلیاژی بوده و نیاز کلیه واحدهای کارخانه به تعیین آنالیزشیمیایی مواداولیه، محصول و قطعات خط تولید را برطرف می کند.


5 - - آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب : در این آزمایشگاه بوسیله تجهیزات PT و MT سالم بودن قطعات خطوط تولید یا قطعات وارده به کارخانه به روش های غیر مخرب تست مایعات نافذ PT و ذرات نافذ مغناطیسی MT انجام می شود.