آزمایشگاه شیمی

 

آزمایشگاه شیمی شرکت فولاد نطنز از آزمایشگاه آب، روغن و شیمی تر تشکیل شده که علاوه بر آنالیز مورد نیاز مجتمع، توانایی انجام آنالیز از دیگر شرکت ها را دارد.

الف- آزمایشگاه آب:

  این آزمایشگاه آنالیز شیمیایی و میکروبی آب صنعتی مورد استفاده در خط نورد 500 و کارخانه فولادسازی را انجام می­دهد. همچنین مجتمع فولاد با داشتن تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی آب مورد نیاز جهت مصارف فضای سبز را تامین میکند بنابراین لازم است آزمایشهای شیمیایی و میکروبی روی آن انجام گیرد.

قابل ذکر است این آزمایشگاه با داشتن دستگاه اسپکتروفوتومتر و همچنین انجام تیتراسیون­های مختلف میتواند تمام آزمایش­های مربوط به آب را به صورت روزانه و دوره ای انجام دهد.

- آزمایش­ها مطابق استاندارد ملی ایران وASTM:

اندازه گیری سختی آب
اندازه گیریpH
اندازه گیری CON و TDS
اندازه گیری قلیایئت
اندازه گیری کلراید
اندازه گیری آهن، نیترات و فسفات و مس و ..
شناساییSRBوTBC
BOD و COD
شناسایی کلیفرم
اندازه گیری کلرین
ب) آزمایشگاه روغن:

   این آزمایشگاه با تجهیزات خود می­تواند روغن و گیریس خریداری شده برای مجتمع و همچنین اثرات روغن بر ماشین آلات مورد استفاده را به طور دقیق اندازه­گیری کند. در واقع وظیفه اصلی این بخش علاوه بر تایید محصول خریداری، مراقبت از روغن برای عملکرد مناسب و پیشگیری از ایجاد خسارت می­باشد.

در این آزمایشگاه میتوان با آنالیز روزانه و تعیین عمر روغن از ایجاد ضرر و زیان جلوگیری کرد.

- آزمایش­ها مطابق استاندارد ملی ایران وASTM:

ویسکوزیته
تعیین عدد اسیدی
تعیین عدد بازی
تعیینflash point
تعیین ذرات موجود در روغن (رسوبگیری از طریق میکروسکوب)
تعیین ضریب شکست