محیط زیست

مجتمع فولاد نطنز متعهد است كه تاثيرات زيست محيطي ناشي از فعاليت ها و محصولات خود را با به كار گيري روشهاي مناسب وبهبود مستمر در عملكردها با رعايت اصول كلي همچون انطباق با قوانين و مقررات ،اسقرارمؤثر و بهبود مستمر سيستم مديريت زيست محيطي،مشاركت در رسيدن به توسعه پايدار،مديريت بر محصولات،پايش و گزارش دهي مناسب، ترغيب و تشويق تامين كنندگان و پيمانكاران در راستاي حفظ محيط زيست و توجه به مسووليت‌هاي اجتماعي زيست محيطي به حداقل برساند .

فعاليت هاي زيست محيطي در زمان اجراي طرح

 • اين صنعت ماهيتاً يك مصرف كننده بزرگ ضايعات فلزي به عنوان مواد اوليه توليد فولاد مي باشد كه نقش مهمي را درچرخه بازيافت ضايعات فلزي ايفا مي كند
 • استفاده از گازطبيعي و انرژي الكتريكي به عنوان منابع انرژي تميز.
 • نصب و راه اندازي غبار گيرها از نوع فيلترهاي كيسه اي جهت كليه قسمت هاي آلاينده هوا
 • بكارگيري سيستم بسته آب صنعتي باتصفيه خانه مجهز جهت خنك كاري محصول و تجهيزات
 • احداث و راه اندازي تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي به روش بيولوژيك از نوع لجن فعال و استفاده از پساب آن جهت آبياري فضاي سبز.

عملکرد زيست محيطي مجتمع فولاد نطنز

عملکرد زيست محيطي مجتمع فولاد نطنز را مي توان به بخش هاي زير دسته بندي نمود.

 • خط مشي زيست محيطي فولاد نطنز
 • تدوين برنامه ها جهت تحقق اهداف

تصفيه و بازيافت پسابها
به منظور صرفه جوئي در مصرف منابع و جلوگيري از آلودگي محيط زيست، اين مجتمع عظيم صنعتي تمامي پسابهاي توليدي خود را تصفيه ومورد استفاده مجدد قرار ميدهد.

 • تصفيه خانه پساب خطوط نورد
 • تصفيه خانه پساب خط تولید فولاد
 •  تصفيه خانه پساب بهداشتي

شايان ذكر است با اجراي طرح ويژه اي، امكان استفاده مجدد از پسابهاي موجود در خط توليد در زمان كم آبي فراهم گرديده است.

احداث و نصب و توسعه تجهيزات كنترل آلودگي هوا
مجتمع فولاد نطنز به منظور جلوگيري از ورود آلاينده ها به محيط زيست از همان دوران ساخت تاكنون اقدام به نصب و استقرار تجهيزات كنترل آلودگي هوا شامل بگ هوس ها،اسكرابرها و... نموده است. قابل ذکر است سیستم غبارگیر کارخانه فولادسازی از مجهزترین و به روزترین سیستم جذب غبار می­باشد.


نگاهي برطرحهاي زيست محيطي تکميل شده در مجتمع فولاد نطنز

 • طرح تکميل و ارتقاء سيستم هاي غبار گير واحد فولاد سازي
 • طرح تکميلي و کنترل فرایند تصفيه پساب بهداشتی جهت استفاده مصارف فضای سبز


پروژه اصلا ح سيستم غبار گير ناحيه فولاد سازي
1- اثرات اجراي طرح اصلاح غبارگيرهاي جديد بر عملکرد زيست محيطي شرکت در ناحيه فولاد سازي

 •  با اتمام اين طرح بخشي از غبار حاصل از شارژ قراضه که بصورت متناوب از سقف خارج ميگرديد تحت کنترل درامد(ميزان غبار خروجي درحد 120 mgr/m3 ‌تحت کنترل درآمد
 • راهبري و انجام تعميرات برروي سيستم ها ي غبارگير با انعطاف پذيري قابل ملاحظه اي امکان پذير گرديد.
 • با نصب دودکش و ايجاد سيستم جديد مسير هدايت غبار امکان نمونه برداري on line فراهم گرديد.
 • نگرانيهاي عمومي و بعضا نادرست منطقه از اثرات احتمالي ناشي از پراکنش غبار از اين ناحيه مرتفع گرديد.

2- طرح بازچرخاني پساب به فرايند توليد
با اصلاح و ایجاد تغییر در سیستم تصفیه خانه بهداشتی و نظارت بر حسن عملکرد امکان استفاده آب جهت فضای سبز و کشاورزی ایجاد شده که این باعث کاهش در مصرف آب شده است.فضاي سبز و پوشش گياهي
يكي از اقدامات ارزنده مجتمع فولاد نطنز ايجاد،گسترش و نگهداري از انواع گياهان، متناسب با شرايط آب و هوائي منطقه مي‌باشد.انتخاب گونه هاي گياهي مناسب منطقه و بررسي اثر رژيم هاي آبياري و تاثير آلاينده هاي هوا بر روي آنها، بر اساس نتايج طرح تحقيقاتي گونه شناسي بر روي درخت و درختچه صورت پذيرفته است.
آبياري بيش از 75% از فضاي سبز مذكور از طريق پسابهاي تصفيه شده صورت مي‌گيرد كه بیشتر آن به صورت آبياري قطره اي مي‌باشد .