پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل و صاحب فولاد نطنز

مجتمع فولاد نطنز که امروزه در زمره بزرگترین تولیدکنندگان بخش خصوصی مطرح در صنعت فولاد کشور می باشد حاصل ژرف نگری و تلاش بی وقفه مدیران و پرسنل لایق این مجموعه که به حق بزرگترین سرمایه این شرکت می باشند، بوده و با هدف تولید میلگردهای شاخه در سبد سایزهای 8 الی 32 با آنالیز A3 و A2، کلاف های ساختمانی و صنعتی در سبد سایزهای 5/5، 5/6، 8، 10 و 12 با آنالیز 5SP ، RST34 ، RST37 ، USD7 و انواع میلگردهای خوش تراش که به منظور تامین کلیه نیازهای صنایع پائین دستی فولاد و صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد در سال 1373 در دامنه های سلسله جبال کرکس که به گواهی تاریخ و یافته های تاریخی، از آن به عنوان اولین خاستگاه ذوب آهن در جهان یاد می شود، بنا گردید.

 فولاد نطنز تاریخچه

اتکاء به پرسنل مجرب و بهره مندی از تجهیزات و امکانات مدرن و برخورداری از امکانات ویژة منطقه، این مجتمع را در تلاش برای نیل به اهداف خود و پیاده سازی واحدهای نورد و فولاد سازی مصمم تر گردانده است. تلاشگران این مجتمع امیدوارند که با ارتقای مطلوب بهره وری از خطوط تولید کارخانه  بتوانند برای تحقق هدف ایجاد اشتغال پایدار در خارج از شهرهای بزرگ و خودکفایی و بی نیازی از واردات محصولات فولادی از خارج از کشور و تامین مواد اولیه صنایع مفتولی پائین دستی و درنتیجه خود کفایی، خود اتکائی و استقلال روز افزون، نقشی بیش از پیش فعال تر در صنعت نوپای فولاد کشور ایفاء نمایند.

 

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم              موجیم که آسودگی ما عدم ماست

                                                                                                                                           با احترام               

  جواد توکلی طرقی