واحد کنترل کیفی

این واحد بامتخصصین با تجربه کلیه ورودی و خروجی های کارخانه شامل مواداولیه، قطعات و محصولات تولیدی را تحت بازرسی قرار می دهدواحدهای تابعه کنترل کیفیت در مجتمع کارخانجات فولاد و ذوب آهن نطنز به شرح زیر می باشند:

کنترل کیفیت خطوط نورد :
شامل خطوط نورد ميلگرد شاخه و خط نورد ميلگرد کلاف  که در این واحد بازرسان کنترل کیفیت شمش وارده (شامل شمش تولید فولاد سازی وشمش وارده به کارخانه) را بازرسی کرده تا در صورت تایید در خط تولید مصرف شود. در این مرحله در مورد شمش وارده از نظر مدارک فنی بررسی شده و از آن نمونه گیری و آنالیز شده تا انطباق شمش با درخواست بررسی شود. در طول تولید نیز بازرسان کنترل کیفیت به طور دایم در خط تولید حضور داشته و هم فرایند تولید و هم محصول تولیدی را مطابق با استاندارد مربوطه بازرسی کرده و از محصول جهت انجام آزمایشات مکانیکی، متالوگرافی و آنالیز شیمیایی نمونه گیری و جهت آزمایش به آزمایشگاه ارسال می کنند. در صورت انطباق محصول تایید و تحویل انبار محصول می شود و در صورت عدم انطباق ضمنا اطلاع به واحد تولید جهت رفع عدم انطباق، در مورد محصول تولیدی نامنطبق نیز تعیین تکلیف می شود که اگر قابل دسته بندی در گروه دیگری بود در این گروه دسته بندی شود و گرنه بعنوان ضایعات به انبار ضایعات تحویل شده در قسمت فولادسازی بعنوان آهن قراضه مصرف گردد.

این واحد موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ملی 3132 برای تولید میلگرد آجدار از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شده است.

 

فولاد نطنز کلاف 2

کنترل کیفی قطعات وارد شده:
تمام قطعات ساخته شده یا تعمیر شده در خارج کارخانه پس از ورود به کارخانه قبل از رسید شدن در انبار توسط واحد کنترل کیفیت از نظر انطباق با خواسته های مورد نظر که بصورت مکتوب توسط واحد متقاضی اعلام شده مورد بازرسی قرارگرفته تا پس از تایید به واحد متقاضی تحویل شود. درصورت عدم انطباق قطعه به شرکت سازنده جهت رفع عدم انطباق ارجاع می گردد.

خط مشی کیفیت:

در پی روند چشمگیر توسعه و پیشرفت کمی و کیفی محصولات تولید شده و احراز توانایی رقابت در عرصه بازارهای جهانی و حضور در بازار صادراتی، شرکت مجتمع کارخانجات صنایع فولاد نطنز با ایجاد سیستم های مدیریت کیفیت جامع (MIS) موفق به دریافتگواهی نامه هاو استانداردهای گوناگونی شده است از جمله:

سیستم مدیریت کیفیتISO 9001-2008

سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001-2008

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001-2008

استاندارد ملی 3132 ایران جهت تولید میلگرد آج دار
واحد تضمین کیفیت با انجام ممیزی های داخلی بصورت دوره ای ، برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و کنترل مستندات در حفظ و نگهداری وارتقا سیستم های مدیریت کیفیت حاکم برتولید فعالیت داشته و نسبت به اجرای دوره های آموزشی مرتبط با سیستم های مختلف کیفی وبصورت دوره ای اقدامات لازم بعمل می آورد.