گواهینامه ها

در پی روند چشمگیر توسعه و پیشرفت کمی و کیفی محصولات تولید شده و احراز توانایی رقابت در عرصه بازارهای جهانی و حضور در بازار صادراتی، شرکت مجتمع کارخانجات صنایع فولاد نطنز با ایجاد سیستم های مدیریت کیفیت جامع (MIS) موفق به دریافتگواهی نامه هاو استانداردهای گوناگونی شده است از جمله:

سیستم مدیریت کیفیتISO 9001-2008

سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001-2008

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001-2008

استاندارد ملی 3132 ایران جهت تولید میلگرد آج دار