تولید انبوه مفتول های صنعتی در فولاد نطنز در سال حمایت

تولید انبوه مفتول های صنعتی در فولاد نطنز  در سال حمایت از تولید داخلی

با توجه به فراهم بودن شرایط و امکانات لازم و برخورداری از زنجیره کامل تولید در مجتمع کارخانجات فولاد نطنز، این شرکت بزرگ تولیدی موفق به تولید انبوده مفتول های صنعتی گردیده است.

به گفته آقای جواد توکلی طرقی، رئیس هیات مدیره شرکت فولاد نطنز، آزمایش ها و تحقیقات انجام شده در شرکت های فولاد نطنز  منجر به تولید انبوه انواع مفتول های مصرفی در صنایع الکترود سازی با مارک های SG1 و RSD7 و USD7 و ...، مفتول های مصرفی در صنایع فنر سازی و سیم مصرفی در لاستیک خودرو و سیم های پیش تنیده با مارک های فولادی C62، C67، SWRH 62B و SWRH 72B، مفتول های مصرفی تولیدکنندگان در صنایع پیچ و مهره، صنایع اتومبیل سازی از گروه فولادی CHQ، مفتول های مصرفی تولیدکنندگان میخ و پرچ و پیچ و مهره های مصارف عمومی و صنایع کششی با مارک های فولادی RST34-2، مفتول های مصرفی تولیدکنندگان مش و توری و خرپا با مارک های فولادی RST37-2 و RST34-2 برخوردار شد.

kalaf